Om Os

Foreningen Tonalt Centrum blev stiftet i 2018. Vi finder udbredelsen af den nye klassiske musik særligt vigtig. Foreningen består fortrinsvis af medlemmer, der er musikere og brænder for og kalder efter en ny kompositionsmusik, som rækker ud mod publikum og tager kampen op for at vinde danskernes interesse for generel klassisk musik. Der skal tænkes nyt. Vi ønsker at vise, at en måde hvorpå man stadig kan skabe ny musik, er gennem tonale virkemidler.

Foreningens formål er sætte fokus på at der også findes ny kompositionsmusik—ogavantgarde—der er tonalt funderet. Vi har i Danmark mange festivaler for ny kompositionsmusik, men de dyrker mestendels den atonale eksperimenterende musik, og derfor finder vi i foreningen, at der må være plads til en pendant, der dyrker den tonale nyemusik. Vi mener, at tonal musik også kan være intellektuel, udfordrende, matematisk og grænsesøgende.

Selv om vi i Tonalt Centrum taler for den tonale klassiske musik og ønsker at starte en debat om kompositionsmusikken, ønsker vi ikke at forlede til kampe i kompositionsmiljøet, og foreningen er ikke som sådan at forstå som et oprør. Vi tror på dialogen, mangfoldigheden i musiklivet og ønsker i respekt for den atonale avantgarde at give mere plads til en opblomstrende kompositionsmusik, der i det stille møder mere og mere tilslutning.