Bliv Medlem

For at være medlem af Tonalt Centrum skal du gå ind for foreningens formål.

Formålet fremgår af foreningens vedtægter:

§2 Formål. Stk.1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og aktiviteten omkring ny tonal klassisk musik.

Du kan læse vedtægterne her: Vedtægter (åbner som pdf). 

Kontingentet for 2019 er 50 kr. Beløbet skal indbetales på vores konto i Merkurbank: Reg. 8401 konto 1526518 eller Mobilepay til foreningens kasserer på 61770636 samtidig med, at nedenstående indmeldelsesformular udfyldes.

Kontingentet dækker 2019, uanset hvornår på året du melder dig ind. Kontingentopkrævningen sker herefter hvert år i januar.

Indmeldelse i Tonalt Centrum for 2019: